O nas

Zajmujemy się przedsięwzięciami w niemal całym przekroju budownictwa tzw. kubaturowego. Projektujemy budowy, przebudowy i rozbudowy budynków takich jak domy, budynki wielorodzinne, biurowce, pawilony handlowe i usługowe, obiekty sakralne, placówki oświatowe i opieki zdrowotnej, budynki inwentarskie, hale produkcyjne i inne.

Poruszamy się w konstrukcjach tradycyjnych murowanych, żelbetowych, stalowych i drewnianych. Projektujemy instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, grzewcze, gazu, wentylacji i klimatyzacji.

Ponadto przygotowujemy charakterystyki energetyczne budynków, wykonujemy inwentaryzacje 3D obiektów i opracowania kosztowe inwestycji.

Na koniec pełnimy nadzór nad prowadzoną budową w roli kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.