Świadectwa charakterystyki energetycznej

przytulne mieszkanie, dla którego możemy przygotować świadectwo charakterystyki energetycznej

Opracowujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali na potrzeby sprzedaży, najmu oraz do zakończenia budowy. Operujemy na obszarze Strzelec Opolskich i okolic oraz w województwach opolskim i śląskim.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

gov.pl

Dlaczego muszę mieć świadectwo?

Obowiązek sporządzenia świadectwa wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:
1) zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
2) zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
3) wynajęty.

gov.pl

Kopię świadectwa należy także dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy między innymi budynków takich, jak:
• zabytki
• miejsca kultu religijnego
• przemysłowe i gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię (np. grzewcze i ciepłej wody)
• wolnostojące o powierzchni poniżej 50m²

Co mam zrobić?

Jeśli zamierzasz sprzedać lub wynająć budynek (albo lokal), skontaktuj się z nami i umów się na wizytę. Jeśli masz dokumentację obiektu – np. projekt budowy, rysunki z inwentaryzacji powykonawczej albo rysunki ze spółdzielni mieszkaniowej – weź je ze sobą. Jeżeli nie masz – oferujemy również inwentaryzację – w takim wypadku oprócz świadectwa energetycznego otrzymasz od nas rzut mieszkania z wymiarami, opisem pomieszczeń z wyszczególnieniem ich powierzchni, oraz wymiarami drzwi i okien. Do świadectwa będzie też potrzebne aktualne zdjęcie budynku z jego głównym wejściem.

Musimy wiedzieć w jaki sposób jest ogrzewany budynek. Czy np. masz piec węglowy? Gaz albo pellet? Czy to blok ogrzewany z sieci ciepłowniczej? Czy w pomieszczeniach zamontowane są grzejniki? Czy może ogrzewanie podłogowe? Czy masz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła? Czy posiadasz instalację solarną albo fotowoltaiczną? Jak jest podgrzewana ciepła woda? Ile osób z niej korzysta? Odpowiedzi na te i inne pytania są ważną częścią świadectwa energetycznego.

W internecie można zamówić świadectwo energetyczne prawie za darmo, od ręki i bez wychodzenia z domu. U nas przygotowują je projektanci z wieloletnim doświadczeniem. Robimy to rzetelnie i w oparciu o własne pomiary i sprawdzoną dokumentację. Obliczone przez nas wartości są uzyskane zgodnie ze znormalizowaną metodologią wyznaczania charakterystyki energetycznej i mogą służyć do porównania ze sobą budynków i lokali.

Zapraszamy do kontaktu.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.